Meer en Duin 9 | 0628805499 | info@zwemcollegelisse.nl

Privacy

Privacyverklaring Zwemcollege Lisse

 

Zwemcollege Lisse, gevestigd op het adres Meer en Duin 9, 2163 HA Lisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Zwemcollege Lisse verwerkt uw persoonsgegevens (of die van uw kind(eren)) omdat u gebruik maakt van onze diensten, op grond van een wettelijke plicht of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zonder deze gegevens kunnen wij de opdrachten niet uitvoeren. Zwemcollege Lisse neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zwemcollege Lisse) tussen zit.

Voor Zwemcollege Lisse is het soms noodzakelijk om medische gegevens te verwerken om op een veilige manier zweminstructie te geven. Altijd wordt vooraf expliciet en nadrukkelijk toestemming gevraagd aan u of aan de wettelijk vertegenwoordiger voor opslag en verwerking. Die toestemming kan op ieder moment  worden ingetrokken.

 

Zwemcollege Lisse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zwemcollege Lisse dient  daarbij wel rekening te houden met de aansprakelijkheid voor beroepsfouten. De verjaringstermijn hiervoor bedraagt 20 jaar. 

Zwemcollege Lisse deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit geldt ook indien gegevens in het buitenland worden verwerkt. Zwemcollege Lisse draagt er zorg voor dat dit alleen gebeurd in landen die adequaat zijn bevonden. Dit zijn EU-landen en landen die passende maatregelen hebben getroffen. Zwemcollege Lisse blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Zwemcollege Lisse gebruikt op haar website in principe slechts na uw toestemming cookies of vergelijkbare technieken. Zwemcollege Lisse maakt echter zonder voorafgaande toestemming gebruik van cookies indien die noodzakelijk zijn  voor de werking van de website of noodzakelijk  voor een dienst die u zelf hebt aangevraagd. Dat kan bijvoorbeeld een cookie zijn die helpt bij het inloggen voor internetbankieren. Zwemcollege Lisse maakt ook gebruik van cookies om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken. Bijvoorbeeld een cookie die wordt gebruikt om te zien hoe u door de website surft. Deze informatie kan Zwemcollege Lisse gebruiken om zijn website te verbeteren. Daarbij wordt geen grote inbreuk gemaakt op uw privacy.  Zwemcollege Lisse zal deze gegevens niet gebruiken om bijvoorbeeld een profiel van uw internetgebruik op te stellen. En hij zal deze informatie niet zomaar delen met andere bedrijven.

Op Zwemcollege Lisse is een button opgenomen van Facebook. Deze werkt door middel van stukjes code die van Facebook afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst die door dit bedrijf uitgelezen kunnen worden. Dankzij deze cookies kunnen ingelogde gebruikers van facebook bepaalde inhoud van onze website direct delen. Voor onze website geldt dat er pas een Facebook cookie wordt geplaatst op het moment dat de button ook daadwerkelijk door u wordt aangeklikt. Voor de cookies die Facebook plaatst en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaring die zij op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Zwemcollege Lisse kan aan u verzoeken om toestemming om een periodieke nieuwsbrief te versturen. Deze toestemming kan door u op ieder moment worden ingetrokken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat laatste kan nadat de bewaartermijn is verstreken. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zwemcollege Lisse en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het emailadres van ons bedrijf. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Zwemcollege Lisse wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Zwemcollege Lisse neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Zwemcollege Lisse behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. U wordt dan ook verzocht om van tijd tot tijd kennis te nemen van deze privacyverklaring van Zwemcollege Lisse.

Lisse, 23 januari 2020

Adres: Meer en Duin 9
Postcode: 2163 HA Lisse
Telefoon: 06 28 80 54 99
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Copyright ©
Zwemcollege Lisse

Vertrouwenspersoon NOC*NSF | 0900 202 5590
  • Contact & Locaties
  • Vacatures
  • Disclaimer
  • Privacy
  • Algemene voorwaarden
  • Huisregels
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.